Leselæreren

Hva kjennetegner en god leselærer?

Astrid Roe sier i sin bok, Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen (Universitetsforlaget, 2008) at:

* Gode leselærere har først og fremst tro på at alle elever kan bli flinkere til å lese, og de vet at elever på sammen trinn kan være på svært forskjellig nivå.
 

* Gode leselærere vet hvilke strategier gode lesere bruker, og hvordan de skal hjelpe alle til å bli strategiske lesere.

* Gode leselærere er klar over at det er viktig å motivere elevene.
 

* Gode leselærere passer på at elevene har tilgang til et bredt utvalg av tekster i ulike sjangere, ikke bare for at de skal kunne velge og vrake, men like mye fordi det er viktig å bruke mange forskjellige tekster når en skal lære gode lesestrategier.

* Gode leselærere har god tekstkompetanse, spesielt innen fag som de underviser i.

* Gode leselærere utnytter ulike læringssituasjoner til å arbeide med lesestrategier, for når elevene likevel skal lese, vil dette arbeidet både styrke forståelsen og gjøre dem til bedre og mer strategiske lesere.

* Gode leselærere har tro på at vurdering kan gi viktig informasjon både til læreren og til eleven, og de vurderer elevene på mange ulike måter og for forskjellig formål. De legger særlig vekt på å vurdere elevene underveis i læringsprosessen, slik at både lærere og elever til enhver tid vet hva som er elevenes sterke og svake sider.